PRAVILNIK O POSTUPKU I NAČINU REŠAVANJA REKLAMACIJA KUPACA

Član 1
 Ovim pravilnikom Trgovac uređuje način, uslove i postupak rešavanja prigovora (reklamacije) potrošača zbog nedostataka na kupljenom proizvodu putem sajta www.mickosport.com i ovlašćenja, obaveze i odgovornosti Trgovca u pogledu ostvarivanja prava potrošača na prigovor.

Član 2
 Kupac, u smislu ovog pravilnika, jeste svaki građanin koji u putem interneta na sajtu www.mickosport.com kupuje proizvode.

Član 3
 Kupac ima pravo prigovora na kupljeni proizvod, u roku od 15 dana od dana isporuke.
Istekom roka iz stava 1. ovog člana kupac gubi pravo na podnošenje prigovora.

Član 4
 Prilikom podnošenja zahteva za reklamaciju kupac je dužan:
- u zahtevu za reklamaciju da navede razloge reklamacije i željeni način rešavanje iste
- proizvod koji reklamira vrati u originalnom pakovanju u kom mu je isporučen.

Član 5
 Kupac nema pravo na prigovor ako je:
- propustio rok za podnošenje prigovora utvrđen u članu 3. ovog pravilnika;
- nedostatak na kupljenom proizvodu nastao njegovom krivicom ili krivicom članova njegovog porodičnog domaćinstva;
- promenio odluku o izboru atrikla nakon što mu je porudžbina poslata.

Član 6
 Osnovanost zahteva za reklamaciju utvrđuje ovlašćeni radnik i obaveštava Kupca u roku od 8 dana od dana prijema iste.

Član 7
 U slučaju osnovanosti prigovora i njegovog prihvatanja od strane Trgovca, Kupac ima pravo po sopstvenom izboru na:
- zamenu kupljenog proizvoda sa nedostatkom za nov ispravan proizvod;

- zamenu kupljenog proizvoda za neki drugi;
- vraćanje iznosa plaćene cene.

Član 8

 - Ukoliko je do greške pri isporuci došlo sa naše strane, mi snosimo troškove transporta.
- Ukoliko je došlo do oštećenja pri transportu kurirska služba je zadužena da sačini zapisnik (insistirajte na tome). Mi snosimo troškove transporta.
- Ukoliko se radi o želji kupca za zamenom proizvoda ili povratom novca, troškove trnasporta snosi kupac.

Član 9

 Tek kada se proizvod ponovo vrati kod nas od strane kupca (zamena ili povrat), kupcu tada novac uplaćujemo na račun. Rok za isplatu je 5 radnih dana od prijema robe.

Član 10
 Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

Micko Sport © 2024. Sva prava zadržana. - Izrada internet prodavnice - Selltico.